Effektiv pumpestyring og overvågning af vandforsyninger

Når der skal ledes vand fra det ene sted til det andet, foregår det via et gigantisk netværk af vandrør, renseanlæg, forsyninger, pumper og boringer. Dette store netværk skal overvåges og kontrolleres meget ofte, da det ellers kan have ekstreme konsekvenser. Det er vigtigt, at der måles flow, vandtryk, pH-værdier, overløb og meget mere, så man sikrer vandets kvalitet, både når det skal drikkes fra vandhanen, og når det skal tilbage ud i naturen igen som spildevand.

Der findes mange forskellige måleinstrumenter til måling, dataindsamling og overvågning af vores vand, og et af dem er en rtu, der er intelligent overvågning og styring af overløb og pumper. Dermed er den med til at sikre, at der ikke sker oversvømmelser fra kloakker og brønde på f.eks. veje og cykelstier, så borgerne trygt og sikkert kan færdes i naturen, også i perioder med store mængder regn.

Måling og datalogging

En RTU har mange vigtige funktioner, der gør den til en essentiel del af vandmåling i alle dele af netværket. Den måler blandt andet overløb, og den optimerer og kontrollerer spildevandsnetværk. Derudover kan den overvåge og styre filterrensning, råvandspumper og boosterpumper, hvilket betyder, at den i mange tilfælde kan forhindre overløb af f.eks. kloakker og brønde ved at udpumpe spildevand, før de fyldes helt op, og dermed give plads til mere vand. Dette er en vigtig funktion i perioder med ekstreme mængder regn, som ofte fører til oversvømmelser og overløb, der kan være ødelæggende for byggerier og skabe farlige situationer i trafikken på grund af glatte veje, forringet udsyn m.m. Desuden kan en RTU overvåge ting som iltindhold og lignende i fisketanke og bassiner, og derved sikre en optimal vandkvalitet. Med en RTU får du de bedste forudsætninger for kontrol, styring, overvågning og forbedring af vandnetværket.

admin