Højtryksspuling til rensning af anlæg og containere

Som virksomhedsejer eller ansvarlig for materiel i en industriel virksomhed, som for eksempel et forsyningsselskaber, et olieraffinaderier eller en fjernvarmeproducenter, ved du, at dette materiel fra tid til anden skal renses. Når det drejer sig om eksempelvis store tanke, proces rørledninger, cementblander eller kedler, kan rengøring godt gå hen og blive en omstændelig proces, hvis den skulle foregår manuelt. Derfor er det nødvendigt at tage højtryksspuling til hjælp, hvis rengøringen skal foregå såvel forsvarligt som effektivt. Du kan med fordel vælge et professionelt firma til at varetage industriel højtryksspuling.

Få et tilbud på højtryksspuling hos Norva

Norva har gennem de seneste årtier leveret serviceydelser til danske virksomheder – offentlige såvel som private – institutioner og private husejere samt bolig foreninger i hele Danmark. Norva leverer primært ydelser inden for kloak service og industri.

Blandt de områder, inden for hvilke Norva står rigtig stærkt, er tv inspektion af kloakledninger og faldstammer, kloak service og autoriseret kloak arbejde, industri service – her under højtryksspuling og tørspuling – samt transport af farligt gods. For private løser Norva alle typer opgaver relateret til hjemmet, for eksempel rensning af tilstoppede rør i forbindelse med køkken vasken eller afløbet i badeværelset eller fra toilettet samt tømning af oversvømmede kældre.

For boligforeninger og andre institutioner samt i offentligt regi kan Norva løse problemer i relation til kloakker, vandbrønde eller sandfang samt forestå slamsugning og fedtudskillelse. Norva sætter en ære i altid at stille det mest kompetente personel til rådighed, lige som der altid arbejdes med state of the art apparatur og maskiner. Mandskab fra Norva er altid specialuddannet inden for det felt, tilknyttet de opgaver, som skal løses. Norva er altid klar til at rykke hurtigt ud, hvad enten problemet er opstået i Jylland eller på Fyn eller Sjælland.

Læs mere om, hvordan Norva kan hjælpe din virksomhed med højtryksspuling, på norva24.dk

Astrid Pedersen