Grønt tag med Buus Anlægsgartner

Et grønt tag kan være med til at give dit hus eller din ejendom en grønnere profil. Især i de større byer er det blevet populært at forsyne ejendomme med grønne tage, uanset om disse er nybyggede eller stammer fra det forrige århundrede. Et tag kan godt være velegnet til en grøn omstilling selv om det er af ældre dato – en fagmand fra Buus Anlægsgartner vil kunne vurdere, om taget på din ejensom kan beplantes med sedum planter.

Hvad er sedum planter, og hvorfor bruger man dem til grønne tage?

Mange forbinder måske grønne tage med et græs beplantet tag, hvor blomster og diverse ukrudt får lov at sprede sig på idyllist vis. Men faktisk er græs ikke altid den optimale løsning, når man vil anlægge et grønt tag. Langt de fleste etablerede anlægsgartnere anvender de hårdføre sedum planter til anlæggelse af grønne tage. Sedum – også kendt som stenbræk – er en familie af planter, som er nært beslægtet med sukkulenterne. Det særlige ved sedum planter er, at de gror steder, hvor andre planter må give op – det vil sige, udsatte og utaknemlige områder på klippeskråninger, hvor de er udsat for såvel solens ubarmhjertige stråler som diverse vejrlig og høje såvel som lave temperaturer.

Sedum planter kan gro i næringsfattig jord, og, i kraft af deres stærke rodnet, drage fuld nytte af selv det mindste regnskyl – og dermed klare sig flot igennem perioder med tørke. Disse egenskaber gør, at sedum planter fungerer optimalt som beplantning af et grønt tag. Om sommeren kan et grønt tag aflede varmen fra taget, da solens stråler får vand til at fordampe fra rodnettet – og om vinteren fungerer beplantingen isolerende, således at man undgår varmespild gennem taget. Desuden fungerer et grønt tag som en effektiv regnvands opsamler, hvilket aflaster kloaksystemerne ved voldomme regnskyl.

Læs mere, og find ud af om du kan få et grønt tag, på buus-ag.dk

Astrid Pedersen